• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Інформація про заклад

Дворічанський ліцей

Дворічанської районної ради

Харківської області


/Files/images/1111111111.png

Директор: Доценко Валентина Олександрівна. Очолює навчальний заклад з 2009 року, за фахом вчитель біології та хімії.Кваліфікаційна категорія: вчитель вищої категорії. Педагогічне звання: вчитель-методист, Відмінник освіти. Педагогічний стаж - 28 років.

Характеристика Показники
1.Мова освітнього процесу Українська
2.Фактична кількість учнів, які навчаються у ліцеї 57 учнів
3.Кадровий склад педагогів Директор - Доценко В.О., вчитель вищої категорії, вчитель-методист; вчитель біології Проскуріна Н.Л.- вчитель вищої категорії, вчитель-методист; заступник директора з виховної роботи; вчитель української мови і літератури; Радченко Л.Ф.- вчитель вищої категорії, вчитель-методист; вчитель зарубіжної літератури; Хаперська М.В.- вчитель І категорії, старший вчитель; вчитель української мови і літератури; Шовгеня О.М.- вчитель І категорії, вчитель біології; Сейідова І.А.- вчитель І категорії, вчитель іноземної мови; Шипілов В.В.- вчитель вищої категорії, вчитель –методист, вчитель фізики; Пархоменко М.О.- вчитель ІІ категорії, вчитель хімії; Павліченко М.В.- спеціаліст, вчитель математики; Таран А.В.- спеціаліст ІІ категорії, практичний психолог; Сморшко Т.М.- вихователь інтернату, спеціаліст ІІ категорії; Должанська Л.В.- вихователь інтернату, спеціаліст ІІ категорії
4. Наявність вакантних посад Відсутні
5.Наявніть наукової діяльності, методична робота Прфілі навчання: 10 клас-профіль української філології; 11 клас - біолого- хімічний профіль; Методична проблема, над якою працює заклад: Розвиток креативної особистості вчителя та учня, здатної до самовираження, самоствердження, самореалізації та самовдосконалення Структура методичної роботи: 1.Методична рада (керівник Доценко В.О.) 2.Методичні обєднання: природничо-математичного циклу (керівник Шипілов В.В.), суспільно-гуманітарного циклу ( керівник Радченко Л.Ф.), класних керівників ( керівник Проскуріна Н.Л.) 3. Школа педагогічної майстерності (керівник Радченко Л.Ф.)
6. Матеріально-технічне забезпечення Навчальних кабінетів-9; Кількість комп’ютерів ( ноутбуків) у закладі – 22; підключені до мережі WI-FI-22; інтерактивних комплексів-2
7.Наявність гуртожитку і вільних місць в ньому Потужність гуртожитку-60 місць; проживає в гуртожитку станом на 05.09.2017- 40 учнів, вільних місць-20
8. Наявність пандусу для учнів з особливими фізичними потребами Пандус обладнаний у приміщенні ліцею; Тривають ремонтні роботи по обладнанню пандусу до гуртожитку

Історія створення

Наш навчальний заклад заснований у 1998 році, коли виникає нагальна потреба створити сприятливі умови для навчання, виховання та розвитку сільської обдарованої молоді Дворічанського району, підготовки високоосвічених кадрів для всіх галузей промислового та сільськогосподарського виробництва, збереження та збагачення науково-освітнього потенціалу народ в районі, виховання соціально-адаптованої молодої людини. На той час Дворічанський ліцей чи не єдиний в Україні сільський навчальний заклад нового типу.

За такими офіційними словами – ціла історія – історія клопіткої праці багатьох людей. Це історія того, як серед господарств району по малесенькій частці збиралися кошти на будівництво, історія того, як серед населення велася роз’яснювальна робота , про те, що необхідно з їхніх дітей виховувати «еліту».

Нам уже 18 років, і позаду непростий шлях, але час довів, що наше існування просто необхідне, що благородна місія та ті культурні засади, що лягли в основу Концепції та Статуту нашого ліцею дійсно здатні допомогти у вихованні молодої «еліти» нашої держави.

Дворічанський ліцей – загальноосвітній навчальний заклад ІІІ ступеня з профільним навчанням (10-11 класи) та до профільною підготовкою (8-9 класи). Мова навчання – українська.

Наше учебное заведение основано в 1998 году, когда возникает настоятельная необходимость создать благоприятные условия для обучения, воспитания и развития сельской одаренной молодежи Двуречанского района, подготовки высокообразованных кадров для всех отраслей промышленного и сельскохозяйственного производства, сохранение и обогащение научно-образовательного потенциала народа в районе, воспитания социально-адаптированного молодого человека. В то время Двуречанский лицей едва лине единственное в Украине сельское учебное заведение нового типа.

За такими официальными словами - целая история - история кропотливого труда многих людей. Это история того, как среди хозяйств района маленькими частями собирались средства на строительство, история того, как среди населения велась разъяснительная работа, о том, что необходимо воспитывать «элиту».

Нам уже 18 лет, и сзади непростой путь, но время доказало, что наше существование просто необходимо, что благородная миссия и те культурные основы, которые легли в основу Концепции и Устава нашего лицея, действительно способны помочь в воспитании молодой «элиты» нашего государства.

Двуречанский лицей - общеобразовательное учебное заведение III степени с профильным обучением (10-11 классы) и допрофильной подготовкой (8-9 классы). Язык обучения - украинский.

The Dvorichna Lyceum was founded in 1998, when there was a need to create favourable conditions for studying, up-bringing and development of the village talented young people of Dvorichna district. It prepares highly-educated stuff for all spheres of industrial and agricultural manufacture. It keeps and enriches scientific and educational potential in the district, educates a socially adopted young person. In those times the Dvorichna Lyceum was the only village educational establishment of the new type in Ukraine.

Such official words include the whole history. Behind it there is a hard work of many people.Тhe collective farms, the local enterprises and private business men gave their help and money in order to create the lyceum. The lyceum is 18 years old and we overcame a very complicated way. Our existence is necessary, the Conception and the Regulations of our Lyceum are based on educational and cultural principles of education and bringing – up of elite of our state.

Кiлькiсть переглядiв: 312

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.